Koupaliště Dobrovského

D067

V padesátých letech probíhala za účasti obyvatel Králova Pole řada akcí zacílených na zvelebování veřejného prostoru. V rámci takovéto akce Z byl mezi lety 1957–1962 dohotoven například pomník Rudé armády v Božetěchově ulici, zřízen menší parčík na rohu ulice Chaloupkovy a Rostislavova náměstí, provedly se sadové úpravy u Královopolského kláštera a v ulicích Myslínově a Cupákově. Výraznou stavbou vzniklou díky svépomoci obyvatel bylo také koupaliště v ulici Dobrovského, které bylo uvedeno do provozu v roce 1961.
Stavba byla iniciována Jugo Machařem (nar. 1932), který v 50. letech studoval na VUT v Brně obor zdravotní inženýrství. Bydlel v Dobrovského ulici naproti dnešnímu koupališti, kde se tehdy nacházely dvě nevyužité protipožární nádrže. Proto přišel s myšlenkou využít je jako koupaliště a vypracoval jeho celkovou koncepci, která zahrnovala dva bazény, brouzdaliště, šatny, odpočinkové plochy, strojovnu a technické vybavení. Osobně se podílel na budování koupaliště, následně pomáhal udržovat jeho chod a dohlížel na kvalitu vody. Později navrhl i další padesátimetrový bazén.
Areál koupaliště je od ulice oddělen podlouhlou jednopatrovou stavbou, v níž je umístěn vchod. Za hlavním průchodem do areálu vede z budovy rampa probíhající přes celou výšku budovy. Hmota stavby je opticky členěna omítkami v béžové a bílé.
Mezi lety 2014–2016 proběhla rekonstrukce koupaliště, při níž došlo ke zkrácení délky plaveckého bazénu na 40 metrů, ke generální opravě bazénů a k revitalizaci venkovních prostor.

VK

Název
Koupaliště Dobrovského

Datace
1961

Architekt
Jugo Machař

Stezka
Ponava 1946–1989

Kód
D067

Typ
Sportovní areál

Adresa
Dobrovského 96/29, (Královo Pole), Brno, Královo Pole

MHD
Dobrovského (TRAM 3, 9, 11, 12)

GPS
49°13'05.6"N 16°35'21.5"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Milan Řepa, Pavel Cibulka, Dějiny Králova Pole, Brno 2014

Prameny
Telefonický rozhovor s Jugo Machařem, 15. 11. 2018
MÚ Královo Pole – propagační materiál