Koupaliště Dobrovského

D067

V padesátých letech probíhala za účasti obyvatelů Králova Pole řada akcí zacílených na zvelebování veřejného prostoru. V rámci takovéto „akce Z“ byl mezi lety 1957 a 1962 dohotoven například pomník Rudé armády na Božetěchově ulici, zřízen menší parčík na rohu ulice Chaloupkovy a Rostislavova náměstí, provedly se sadové úpravy u Královopolského kláštera a na ulicích Myslínově a Cupákově. Výraznou stavbou vzniklou díky svépomoci obyvatel bylo také koupaliště na ulici Dobrovského, které bylo uvedeno do provozu v roce 1961.
Areál koupaliště je od ulice oddělen podlouhlou jednopatrovou stavbou, v jejímž prvním patře je umístěn vchod do budovy. Za hlavním průchodem do areálu vede z budovy rampa probíhající přes celou výšku budovy. Hmota stavby je opticky členěna omítkami ve dvou barvách, béžové a bílé.

Stavba byla iniciována Jugo Machařem (* 1932), který v padesátých letech studoval na VUT v Brně obor zdravotní inženýrství. Bydlel na Dobrovského ulici naproti dnešnímu koupališti, kde se tehdy nacházely dvě nevyužité protipožární nádrže. Proto přišel s myšlenkou využít je jako koupaliště a vypracoval jeho celkovou koncepci, která zahrnovala dva bazény, brouzdaliště, šatny, odpočinkové plochy, strojovnu a technické vybavení. Osobně se podílel na budování koupaliště, následně pomáhal udržovat jeho chod a dohlížel na kvalitu vody. Později navrhl i další padesátimetrový bazén. Mezi lety 2014–2016 proběhla rekonstrukce koupaliště, při níž došlo ke zkrácení délky bazénu na 40 metrů.  

VK

Název
Koupaliště Dobrovského

Datace
1953

Stezka
Ponava

Kód
D067

Typ
Sportovní areál

Adresa
Dobrovského 96/29, (Královo Pole), Brno, Královo Pole

MHD
Dobrovského (TRAM 3,9,11,12)

GPS
49°13'05.6"N 16°35'21.5"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Milan Řepa, Pavel Cibulka, Dějiny Králova Pole, Brno 2014

Prameny
Telefonický rozhovor s Jugo Machařem, 15. 11. 2018
MÚ Královo Pole – propagační materiál