Mojmír Korvas

Architekt/ka

O architektu Mojmírovi Korvasovi toho bohužel není známo mnoho. Z mála dochovaných informací je doložena jeho rodinná vazba na významného brněnského architekta Bohuslava Fuchse, jehož dcera Alena (1924–2008) působicí jako průmyslová výtvarnice byla Korvasovou manželkou. Korvas byl také členem národního mužstva, jenž reprezentovalo ČSR v házené a košíkové. Spolu s dalšími reprezentanty byl však roku 1949 odsouzen za vlastizradu pro své politické smýšlení, což poznamenalo nejen jeho osobní život, ale také profesní dráhu. Během svého pětiletého trestu byl vězněn na několika místech v Brně, v Oslavanech, na Pankráci, na Mírově a v Jáchymově.

Po svém propuštění v listopadu 1954 nastoupil do Královopolské strojírny, kde zastával dělnickou pozici. Své původní profesi architekta se tehdy věnoval po večerech, přičemž vznikla řada neznámých projektů rodinných domů a návrh nerealizovaného zastřešeného stadionu Královopolské strojírny, jenž publikoval odborný francouzký časopis. Roku 1957 Korvas navrhl také turistickou rozhlednu Babí Lom, jež byla dobrovolnickými silami dokončena roku 1961. Její citlivé zasazení do krajiny Moravského krasu využívá skalnatého ostrohu, na jehož vrcholu se tyčí prostá stavba členěná dle funkce na tři části.

Později Korvase Královopolská začala zaměstnávat jako podnikového architekta. V té době se také dostal ke klíčovým zakázkám své kariéry. Podílel se například na realizační dokumentaci ocelové konstrukce československého pavilonu Expo 67 v Montrealu. Navrhoval také zázemí a zastřešení brněnského Velodromu, jehož úpravy pro světový šampionát v cyklistice probíhaly mezi lety 1967–1969. Roku 1969 byl také podle jeho návrhu realizován sportovní areál s fotbalovým hřišti a halou na ulici Vodova v Králově Poli. Součástí sportoviště byly mimo haly, dnes označované jako „stará “nebo též „malá hala“, také kluziště, vedlejší tréningová hřiště a fotbalový stadion s kapacitou 8 000 diváků. Na něm se v minulosti konaly také lehkoatletické závody a spartakiády. Jasný je také Korvasův podíl na projektu SKI hotelu v Novém Městě na Moravě, jehož hlavní budova je zajímavá svojí asimetrickou sedlovou střechou dosedající až k samým základům stavby a fasádou  utvářenou pásy balkónů trojúhelníkového tvaru.

Během penze se Korvas zúčastníl také architektonické soutěže na stavbu kostela sv. Vojtěcha v Otrokovicích z roku 1989, kterou vyhrál se svým návrhem halového kostela stojícího na vyvýšené terase nesené přízemní galerií. Tuto stavbu lze pokládat za architektovo vrchlné dílo, které vytvořil až v závěru své profesní dráhy poznamenané politickou perzekucí.

Ve všech jím navrhovaných stavbách se od 60. let opakuje motiv úzkých sdružených okenních otvorů zapuštěných do masy zdiva, které spolu s předsazenými polopilíři vertikálně člení spíše horizontálně utvářené budovy. V tomto ohledu je zajímavá boční fasáda královoposké sportovní haly nebo předsazená hranolová věž otrokovického kostela sv. Vojtěcha.  Vyvýšená terasa tohoto kostela nás pak odkazuje na vyhlídkovou terasu rozhledny na Babím Lomu.

                                                                                                                                     ŠB