Zemský dům (dnes Ústavní soud ČR)

AL08

Důležitým mezníkem ve vývoji Loosovy sochařské živnosti byl příchod Johanna Eduarda Tomoly (1845–1907), který do jeho dílny nastoupil jako kreslič a praktikant v roce 1866. Tomola byl nadaný sochař a schopný figuralista, který ve druhé polovině sedmdesátých let zřejmě zodpovídal za umělecky náročnější zakázky Loosovy firmy. V roce 1877 se stal Loosovým společníkem a realizace z období mezi lety 1877–1880 jsou tak signovány Loos & Tomola nebo Loos–Tomola (Brünn).
V letech 1875‒1878 dodali Adolf Loos st. a Johann Eduard Tomola sochařské a kamenické práce pro nový Zemský dům na brněnské okružní třídě, nejvýznamnější brněnskou veřejnou novostavbu své doby, realizovanou opět Josefem Arnoldem.
Na tuto rozsáhlou zakázku se Loos důkladně připravil a zúročil zde všechny své předchozí zkušenosti. Zhotovil model stavby, který vystavil ve svém ateliéru a názorně na něm předvedl změny v dekoraci fasád oproti původnímu návrhu architektů. „Stojí rovněž za povšimnutí, že pan Loos ve svém ateliéru nechal z vlastní iniciativy a na své náklady vytvořit model, který lze v jeho zdařilé náročné práci a celkovém provedení důstojně zařadit mezi výrobky známých a prvotřídních vídeňských firem pracujících v tomto žánru.“ (Tagesbote, 27. 6. 1875, č. 145, s. 5)
I při zběžném pohledu lze kladně hodnotit vysokou technickou kvalitu provedení figurálních i ornamentálních motivů bohaté výzdoby čtyř průčelí honosné neorenesanční budovy. Figurální alegorie, vyplňující cvikly u oken v prvním a druhém patře, doplňují portrétní medailony ve shodném formálním zpracování jako medailony na Německém gymnáziu a řada dalších ornamentálních prvků. Nad kočárovým vstupem do budovy z ul. České je osazen velký moravský zemský znak, vytvořený Loosem st.
Figurální výzdobu atik obou podélných průčelí tvořilo šest ženských alegorických postav, symbolizujících Mír, Spravedlnost, Historii, Blahobyt, Řemeslnou píli a Lásku k vlasti. Pro atiku jižního hlavního podélného průčelí směřujícího do dnešní ulice Joštovy vytvořil originály těchto monumentálních vápencových figur Loosův bývalý učitel, vídeňský sochař Josef Schönfeld. Firma Loos & Tomola pak kompozici zopakovala mírně variovanými kopiemi na atice severního podélného průčelí směřujícího do dnešního Žerotínova náměstí.
Pro Zemský dům zhotovila firma Loos & Tomola také dekorativní „závěrečný kámen“ [Schlußstein], který je dodnes umístěn ve vestibulu budovy, se symbolickým motivem dubových a lipových ratolestí, představujících Němce a Čechy a naznačujících spolupráci a pevný svazek obou zemských národů: „Závěrečný kámen, pocházející z ateliéru zdejšího renomovaného sochaře pana Adolfa Loose, je skvostné dílo sochařského umění, které svým skvělým provedením zaujme laiky i odborníky. Byl vyhotoven dle kreseb vídeňských architektů Heffta a Raschky z breitenbrunnerského kamene a může být vskutku nazýván uměleckým dílem. V souladu se stavebním stylem Zemského domu je také závěrečný kámen proveden ve stylu italské renesance. Černá mramorová deska je rámována sloupy podpírajícími štít s vavřínovým věncem, zatímco spodní část je uzavřena volutami, z nichž vybíhají navýsost věrně ztvárněné dubové a lipové ratolesti, odpovídající zemským národům. Všechny sochařské práce na novém Zemském domě jsou v pravdě umělecké a slouží panu Loosovi k plné cti. (Tagesbote XXVIII, 26. 1. 1878, č. 22, s. 3).

                                                                                                                                        PC 

Název
Zemský dům (dnes Ústavní soud ČR)

Datace
0000 – 0000

Architekti/ky
Anton Hefft, Robert Raschka

Umělci/kyně
Johann Eduard Tomola, Adolf Loos st.

Stavitel
Josef Arnold

Stezka
Po stopách Adolfa Loose

Kód
AL08

Typ
Administrativní budova, polyfunkční dům

Adresa
Joštova 8, (Veveří), Brno, Střed

GPS
49.1975997N, 16.6044397E