Pavilon Země Moravy

C170

Podle urbanistické koncepce areálu výstaviště, kterou na základě vítězného návrhu Josefa Kalouse dopracoval Emil Králík, měl být pavilon Země Moravy pojat jako protějšek Fuchsova pavilonu města Brna. Vlastislav Chroust tak dle Králíkova zadání přepracoval svůj původní návrh blízký spíše expresionistickým tendencím a přizpůsobil jej Fuchsově pokrokovému tvarosloví i technologickému řešení. Obě stavby se tedy vyznačují shodným tvarem jednoduchého kvádru, železobetonovou konstrukcí s původně volným parterem a červeným keramickým obkladem. Shodné je i umístění střešních světlíků a přítomnost únikového schodiště na zadní fasádě, které je u Chroustovy stavby uzavřeno v proskleném válci a umístěno v nároží.
Vlastislav Chroust byl také autorem architektonického řešení expozice země Moravy pro zahajovací Výstavu soudobé kultury, pro niž byl vyroben velkoformátový goblén s moravskou orlicí. Architekt měl snahu pojmout dekorativněji i průčelí stavby, kam umístil velká kruhová okna v ose za sebou. Plánovaná sochařská výzdoba fasády od Václava H. Macha však nakonec z finančních důvodů nebyla realizována. Dnešní podoba stavby je, stejně jako u vedlejšího Fuchsova pavilonu, ovlivněna dostavbou parteru od architektů Otakara Máčela a Zdeňka Alexy z roku 1958.

PH

Název
Pavilon Země Moravy

Datace
1927 – 1928

Architekt
Vlastislav Chroust

Stezka
Výstaviště 1918–1945

Kód
C170

Typ
Výstavní pavilon

Adresa
Výstaviště 405/1, (Pisárky), Brno, Střed

MHD
Výstaviště, hlavní vstup (TRAM 1)
Výstaviště, hlavní vstup (BUS 52; TROL 25, 26, 37)


GPS
49°11'14.142"N, 16°35'5.282"E

Památková ochrana
Výstaviště, areál BVV se zámkem (Bauerova rampa), je nemovitou památkou s číslem rejstříku ÚSKP: 47820/7-38.

Literatura
Zdeněk Müller, Brněnské výstaviště. Stavba století. Stavební vývoj 1928–2002, Brno 2002