Rodinný dům v kolonii Nový dům

C186

Jedním z mála samostatně stojících rodinných domů v kolonii Nový dům je stavba od Jiřího Krohy na rohu ulic Drnovické a Šmejkalovy. Na rozdíl od ostatních objektů, jejichž stavební program vycházel z požadavku na cenově dostupné individuální bydlení pro střední vrstvu, Krohova stavba patří spíše k příkladům meziválečné vilové tvorby.
Kubická hmota třípodlažní stavby byla oživena řadou zajímavých detailů. V uličním průčelí se nacházel rohový balkon orámovaný dynamickou křivkou ocelové konstrukce a čtvercové rastrové okno zimní zahrady. Zásahem do celistvé hmoty objektu byla i terasa v boční fasádě druhého patra, která na rozdíl od otevřených střešních teras většiny domů v kolonii tvoří intimní venkovní prostor orientovaný k Wilsonovu lesu. Provozní zázemí domu je umístěno v částečně volném přízemí na sloupech, protože kvůli špatnému podloží zde bylo budování sklepů finančně náročné. V prvním patře se nacházela velká obytná místnost, jejíž jídelní část byla propojena s kuchyní výdejním okénkem. Na tento otevřený prostor navazovala terasa a zimní zahrada, orientované do Drnovické ulice. V blízkosti kuchyně byl pokoj pro služku a vstup na venkovní schodiště vedoucí do zahrady. Ve druhém patře byly umístěny tři ložnice a herna pro děti a také již zmíněná terasa přístupná ze schodišťové podesty a z lázně.
Krohův dům patří dnes k nejvíce přestavěným objektům kolonie. K nároží do ulice Drnovické je přidána zaoblená hmota rizalitu s novou lodžií ve druhém patře a podélnou terasou v úrovni prvního patra. Volné přízemí je zastavěné, stejně jako jedinečná terasa vykrojená původně ve druhém patře boční fasády orientované k lesu.

PH

Název
Rodinný dům v kolonii Nový dům

Datace
1928

Architekt
Jiří Kroha

Stezka
Žabovřesky 1918–1945

Kód
C186

Typ
Rodinný dům, vila

Adresa
Šmejkalova 1000/142, (Žabovřesky), Brno, Žabovřesky

MHD
Bráfova (TRAM 1)
Burianovo náměstí (TRAM 3, 10)


GPS
49°12'21.606"N, 16°34'18.408"E

Památková ochrana
Rodinný dům, soubor domů kolonie Nový dům, z toho jen průčelí je nemovitou památkou s číslem rejstříku ÚSKP: 48688/7-8040.

Literatura
Bedřich Václavek, Zdeněk Rossmann (red.), Katalog výstavy moderního bydlení Nový dům, Brno 1928
Marcela Macharáčková (ed.), Jiří Kroha (1893–1974). Architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století, Brno 2007