Městská odborná škola pro ženská povolání Charlotty Masarykové

C307

Vedle projektování domů pro sociálně slabé se architekt Josef Polášek soustavně věnoval také návrhům školních budov. Jednou z mnoha školních staveb, které v Brně vytvořil, je Městská odborná škola pro ženská povolání Charlotty Masarykové na rohu ulic Jugoslávské a Merhautovy, která vznikla v letech 1936–1938 pod stavebním dohledem Floriána Kuby. Architekt ve svém návrhu využil již vyzkoušené principy, které uplatnil společně s Bohuslavem Fuchsem v projektu školy Vesna v Masarykově čtvrti. Důraz kladl především na dostatečné osvětlení učeben a jejich dispoziční řešení a vybavení podle zaměření školy (v tomto případě se vedle literních předmětů vyučovalo vaření, šití apod.) Výsledná budova je však vzhledem k parcele i omezeným finančním možnostem města řešena tradičněji než zmíněná starší Vesna.
Stavbu tvoří podlouhlý kvádr, ke kterému je v severní části připojena hmota tělocvičny; v takto vymezeném vnitřním dvoře bylo umístěno hřiště. Uličnímu průčelí dominuje horizontální arkýř prvního a druhého patra s pásovými okny. Prázdná plocha fasády nad hlavním vchodem, typická pro funkcionalistickou minimalistickou estetiku, obsahovala původně ve spodní části název školy. Zadní fasádu člení horizontální prosklené pásy chodeb, ze kterých jsou přístupné všechny vnitřní prostory učeben a dílen. Hlavní schodišťová hala je osvětlena prosklenou stěnou tvořenou kulatými luxfery, které byly Poláškovým oblíbeným prvkem.
V roce 1953 se z původní odborné školy pro ženská povolání stala Střední škola zdravotnická, která zde společně s Vyšší odbornou zdravotnickou školou sídlí dodnes. Fasáda budovy byla nedávno zrekonstruována a došlo k výměně původních architektonických prvků.  

LV

Název
Městská odborná škola pro ženská povolání Charlotty Masarykové

Datace
1935 – 1938

Architekt
Josef Polášek

Stezka
Černá Pole 1918–1945

Kód
C307

Typ
Škola, internát

Adresa
Merhautova 590/15, (Černá Pole), Brno, Sever

MHD
Jugoslávská (TRAM 9, 11)
Jugoslávská (TRAM 3, 9)
Jugoslávská (TRAM 5)


GPS
49°12'16.102"N, 16°37'23.461"

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Josef Polášek 1899–1946, Brno 2004
Josef Polášek, K vývoji školních budov, Stavitel, 1929, s. 157–162, 166
Rostislav Švácha, Josef Polášek, Domov, 1986, s. 3