Vícepodlažní garáže

D027

Parkování aut je úkol, který poprvé řeší modernističtí architekti v reakci na rozvoj automobilismu za první republiky. Vedle tzv. “autošaten”, tedy hlídaných parkovišť a individuálních krytých garáží, vznikaly i objekty nájemních velkogaráží. Po druhé světové válce, zejména s budováním nových sídlištních celků, roste nejen počet obyvatel měst, ale přirozeně i počet majitelů aut, kteří řeší potřebu, jak vozy zaparkovat, zabezpečit před krádežemi a současně chránit před povětrnostními podmínkami. Nákupu auta v období socialismu předcházelo i několikaleté čekání v pořadníku a jeho pořízení znamenalo pro majitele velké náklady. Autu proto byla věnována velká péče a v blízkosti sídlišť rostly celé, většinou přízemní garážové komplexy, často stavěné svépomocí.

Typizovaný projekt velkokapacitních vícepodlažních garáží na sídlišti Brno-Lesná z roku 1973 byl realizován také na sídlištích v Králově Poli a v Žabovřeskách. Jeho autory byli brněnský architekt a urbanista Miroslav Dufek, podílející se na realizaci několika dalších brněnských sídlišť, a Vladimír Meduna, v té době vykonávající funkci rektora Vysokého učení technického v Brně.
Rozsáhlému železobetonovému objektu dominuje jednoduchá horizontálně členěná fasáda. Dělícím prvkem je pás úzkých oken, probíhající pod úrovní stropní konstrukce v každém patře. Zadní úsek objektu, s podlažími posunutými o polovinu výšky patra, je vizuálně oddělen vystupující částí stavby se schodišťovými prostory a polorampami, určenými pro přejíždění vozidel mezi jednotlivými úrovněmi. Tím dochází k prolomení jinak souvislé fasády a rozdělení objektu na dvě hlavní části. V přízemí objektu se nachází vjezd do garáží a specializované prostory pro servis, mytí i další služby. Ve čtyřech nadzemních patrech jsou uzamykatelné samostatné garáže, které plní svou funkci i dnes.

LJ + LV
 

Název
Vícepodlažní garáže

Datace
1973 – 1973

Architekti/ky
Miroslav Dufek, Vladimír Meduna

Stezka
Lesná

Kód
D027

Typ
Průmyslová, technická, dopravní stavba

Adresa
Loosova 817/1C, (Lesná), Brno, Sever

MHD
Loosova (BUS 57,81,92,86)

GPS
49°13'55.7"N 16°37'12.8"E