Pavilon D – Science centrum VIDA!

D147

Během tzv. období normalizace po událostech roku 1968 byla výstavba nových pavilonů komplikována ještě striktnější centralizací plánování a výstavby. Nejrozsáhlejší realizací tohoto období (plánovanou však již v generelu z roku 1964) byla výstavba pavilonu D v blízkosti meziválečného Pavilonu země Moravy a na místě zbořeného Pavilonu města Prahy.
Jde o jednoduchou stavbu s přilehlou vyvýšenou terasou s celoprosklenou fasádou a železobetonovou konstrukcí. V suterénu byla původně restaurace, sklady a technické zázemí, na jižní straně se nacházejí čtyři podlaží galerií s administrativním zázemím. Šlo o první pavilon opatřený klimatizací, kvůli přehřívání prosklené fasády musela být skla později opatřena reflexní fólií.
Dnes je v pavilonu zábavní vědecký park Vida. Pro jeho účely byl objekt roku 2014 rekonstruován a adaptován podle návrhu ateliéru K4. Došlo k přesunutí hlavního vchodu do ulice Křížkovského, kde vznikl vstupní objekt organických tvarů, který společně se zastřešením zastávky tvoří tvarově i barevně výrazný element oživující jednoduchý kvádr původního pavilonu.

PH

Název
Pavilon D – Science centrum VIDA!

Datace
1967 – 1975

Architekti/ky
Zdeněk Denk, Zdeněk Lang, Jaroslav Šmerek, Radúz Russ

Stezka
Výstaviště Brno 1928–2018

Kód
D147

Typ
Výstavní pavilon

Adresa
Křížkovského 554/12, (Pisárky), Brno, Střed

MHD
Křížkovského (BUS 44, 84)

GPS
49.186269, 16.583859