Domov pro seniory Nopova

D214

Domov pro seniory v Nopově ulici vznikl podle návrhu Zdeňka Tihelky a Františka Kopřivíka v klidné části Židenic mezi Tyršovým sadem a kostelem sv. Cyrila a Metoděje. Komplex budov dokončený roku 1978 se nachází na okraji zahrady určené k relaxaci a společenskému vyžití, přičemž celý pozemek je ze severovýchodní strany přirozeně krytý před okolím nízkým svahem, na jehož vrcholu se nachází ulice Viniční. Domov pro seniory vybudovaný na popud Jihomoravského krajského národního výboru Brno byl postaven za použití prefabrikované železobetonové konstrukce (konstrukční systém MSOB). K členité hlavní budově přiléhají na východní straně dvě drobné přízemní hospodářsko-technické stavby. Spletitá dispozice domova důchodců, jež se projevuje i na jeho exteriéru, vychází z propojení dvou budov pomocí prostorného komunikačního kanálu se schodištěm a výtahy.
Pětipodlažní budova A s vyšší lůžkovou kapacitou je prezentována vstupním průčelím, které utváří předsazené monolitické nároží se střešní terasou a krytým zápražím na ocelových pilířích, dále francouzská okna v patrech nad hlavním vstupem a horizontální pásy oken zakončené lodžiemi. Rámy oken jsou provedeny v zelené barvě, přízemní vchod do budovy se světle béžovou břízolitovou fasádou je obložen cihlovými pásky. Chodby zpřístupňující čtyřlůžkové pokoje v jednotlivých patrech zde obepínají obdélnou šachtu se schodištěm a výtahy a propojují společenské prostory a jídelnu. V nejvyšším patře tato chodba ústí do nekryté střešní terasy nad průčelním nárožím. Trojpodlažní budova B je svou jednoduchou podélnou dispozicí orientována do zahrady. Její vnitřní členění s nižší lůžkovou kapacitou je v porovnání s objektem A mnohem prostší, jelikož buňky o dvou pokojích s vlastním sociálním zařízením jsou situovány podél přímé chodby ústící do společenských prostor.
V interiéru, jenž se dochoval ve velké míře v původní podobě z konce sedmdesátých let, se hojně uplatňuje kabřincový obklad a dřevěné deskové obložení, do něhož jsou v lůžkové části budovy B dokonce zasazeny posuvné dveře. Právě v interiéru domova pro seniory je však v blízké budoucnosti plánována potřebná rekonstrukce, která vyplývá z potřeb současných klientů, jimž v rámci původního záměru nelze vyhovět. Problematické se jeví z pohledu současné požární ochrany zejména dřevěné obložení některých prostor, z pohledu manipulace s imobilními klienty je nedostatečná šířka chodeb a dispoziční řešení pokojů a pro péči o seniory s Alzheimerovou chorobou je nevhodná nízká prosvětlenost společenských a komunikačních prostor.

ŠB

Název
Domov pro seniory Nopova

Datace
1978 – 1978

Architekti/ky
František Kopřivík, Zdeněk Tihelka

Stezka
Juliánov 1946–1989

Kód
D214

Typ
Zdravotnické zařízení, lázně

Adresa
Nopova 128/96, (Židenice), Brno, Židenice

MHD
Gajdošova (BUS 44, 45, 58, 74, 75, 78, 97)

GPS
N 49°12.00303', E 16°38.78908'

Prameny
Domov pro seniory Nopova, Brno-Židenice – kolaudační rozhodnutí z let 1974–1975, oficiální vyjádření k průzkumu archivních fondů, 14. 6. 2016, Brno. Ústní sdělení Ing. Zdeňky Čillíkové (ředitelky Domova pro seniory Nopova), dne 23. 10. 2018, Brno.