Domov Elišky Machové

C054

Domov Elišky Machové v Lipové ulici tvoří součást sousední Odborné školy pro ženská povolání Vesna, která byla postavena roku 1930 podle projektu Bohuslava Fuchse a Josefa Poláška. Internát pro žákyně je pojmenován podle významné brněnské pedagožky a spoluzakladatelky brněnských škol Vesna a spolku Ženská útulna pro dívky Elišky Machové.
Obě budovy spolu tvoří jeden vzájemně urbanisticky i komunikačně propojený celek. Budova internátu, kterou projektoval Bohuslav Fuchs, byla konstruována důsledně podle zásad tzv. holandského systému, kdy dochází k převedení nosné funkce z obvodových na kratší příčné zdi. To také umožnilo zrychlit a zlevnit výstavbu natolik, že hrubá stavba jednoho patra s ložnicemi trvala přibližně šest dnů.
Budovu internátu tvoří dva k sobě kolmé šestipodlažní kvádry. Na každém patře se nachází několik typů ložnic o různém počtu lůžek s vlastním nebo společným sociálním zařízením. Zároveň zde byly i společenské prostory, jako knihovna s čítárnou nebo klubovna. Holandský konstrukční systém je nejlépe viditelný na jižní fasádě s lodžiemi, které jsou tvořeny přečnívajícími nosnými stěnami a umožňují dostatečné prosvětlení pokojů. Jejich barevné řešení inspirované zásadami holandské skupiny De Stijl dotvářelo estetický účinek fasády.

LV

Název
Domov Elišky Machové

Datace
1929 – 1930

Architekt
Bohuslav Fuchs

Stezka
Masarykova čtvrť 1918–1945

Kód
C054

Typ
Škola, internát

Adresa
Lipová 231/16, (Pisárky), Brno, Střed

MHD
Pavlíkova (TROL 38; BUS 68)
Lipová (TRAM 1)
Lipová (BUS 52; TROL 25, 26, 37)


GPS
49°11'40.95"N, 16°34'45.696"E

Památková ochrana
Škola, respektive její průčelí je nemovitou památkou s číslem rejstříku ÚSKP: 48682/7-8034.