Kavárna Savoy

C095

Na jaře roku 1927 uspořádala Zemská jednota hostinských a kavárníků pro Moravu a Slezsko desetidenní studijní cestu po Francii. Majitelé kaváren, restaurací a několik brněnských architektů navštívili nejmodernější francouzské kavárenské prostory, aby zde získali poznatky o nejnovějších stylových trendech, technických novinkách a konstrukčních možnostech. Řada těchto novinek se projevila i v návrhu kavárny Savoy, který po návratu z exkurze vytvořil architekt Jindřich Kumpošt pro kavárníka Jana Nekvapila.
Kavárna vznikla v nárožním objektu bývalého Thonethofu na Jakubském náměstí v roce 1929. Zde se v přízemí dlouhá léta nacházela stará německá kavárna, licenci k jejímu provozování se však Nekvapilovi dlouho nedařilo získat. Rozhodl se tedy pro adaptaci historizujícího objektu na hotel, kterou provedl architekt Kumpošt formou dvoupatrové nástavby. Po získání koncese svěřil Nekvapil Kumpoštovi i přebudování přízemí a prvního patra na velkorysý kavárenský prostor.
Architekt zvolil náročné konstrukční řešení, které umožňovalo propojení obou podlaží. Použití ocelové a železobetonové konstrukce mu dovolilo strhnout vnitřní stěny, snížit či zcela odstranit stropy přízemí a značně zvětšit okenní otvory. Ústředním prvkem interiéru se stal železný nýtovaný pilíř, který je jediným novým nosným prvkem přiznaným v hlavním prostoru kavárny. Aby se prostor v nároží s výhledem na náměstí uvolnil pro posezení hostů, byl nový vstup do kavárny přesunut do ulice Běhounské. Za vstupem se nacházel unikátní šatnový systém vybavený výtahem, který umožňoval uskladnění šatstva v suterénu a zamezení míšení výparů z kabátů se vzduchem kavárny. Jeho svěžest byla zaručena moderním systémem větrání a automatické ventilace. Vzduch byl ve speciálních komorách čištěn, ozónován, vlhčen a osvěžován lesní pryskyřičnou vůní. Topení díky několika elektrickým teploměrům umístěným v kavárně reagovalo samočinně na změnu teploty. Podobně technicky ojedinělou soustavu známe z vily Tugendhat od Miese van der Rohe z roku 1930.
Přízemí kavárny bylo obloženo travertinem a propojeno s patrem dvouramenným schodištěm s onyxovým obkladem. Kavárenský prostor pokračoval na galerii, kde se nacházela i herna, kuchyně a toalety s další šatnou. Z kuchyně vedlo do kavárny samostatné schodiště, kudy se číšníci mohli rychle přemístit k hostům, aniž by byl jejich pohyb omezen kavárenským ruchem. Stěny prvního patra byly obloženy šedým plyšem a podlahu pokrýval červený plyšový koberec, světelné prvky tvořily neony, prosvětlovaný alabastr a onyx. Dámské toalety byly pojaty svojí výbavou jako kadeřnické salóny, na kavárenských stolcích byly umístěny háčky na klobouky a dámské kabelky. Hudební kulisu návštěvníkům zajišťovala živá kapela na balkoně nad schodištěm nebo systém amplionů radiorozhlasu. V létě mohla být všechna okna kavárny zcela vysunuta a v přízemí rozevřena, takže její interiér splynul s ruchem ulice.
Po 2. světové válce byl však prostor kavárny zásadně proměněn. V padesátých letech zde vznikla prodejna s textilem Výběr a velká část vybavení byla zničena. Došlo k zazdění okna s balkonem v prvním patře nárožního průčelí, kam byl také opět přesunut hlavní vchod. V roce 2008 proběhla radikální rekonstrukce, při které sice byla obnovena původní funkce vnitřních prostor, kde se dochovalo onyxové schodiště, někdejších všestranných architektonických i technických kvalit již ale nový interiér nedosahuje.

PH

Název
Kavárna Savoy

Datace
1928 – 1929

Architekt
Jindřich Kumpošt

Stezka
Centrum 1918–1945

Kód
C095

Typ
Restaurace, kavárna, hotel

Adresa
Jakubské náměstí 109/1, (Město Brno), Brno, Střed

MHD
Náměstí Svobody (TRAM 4)
Česká (TRAM 4, 5, 6, 7)
Česká (TRAM 3, 11, 12)
Česká (TROL 32,34,36)


GPS
49.19636N, 16.60859E

Památková ochrana
Městský dům je nemovitou památkou s číslem rejstříku ÚSKP: 48014/7-7327.

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Jindřich Kumpošt 1891–1968, Brno 2006