Lůžkový pavilon JIP pro Psychiatrickou léčebnu v Černovicích

D170

Ve své době první a již velmi moderní, rozsáhlý areál pro léčbu psychiatrických potíží na Moravě byl postaven na volné nezastavěné ploše v sousedství samostatné obce Černovice na jihovýchod od Brna už v první polovině šedesátých let 19. století. Výběr odlehlé lokality souvisí s jistou separací duševně nemocných od zdravých občanů Brna, typický pro výstavbu podobných areálů v celé Evropě. Rozlehlý novorenesanční a výrazně horizonálně koncipovaný objekt nemocnice s vnitřním dvorem a kaplí navrhli Josef Seifert a Ludwig von Zettl a realizoval jej stavitel Josef Arnold. Symetricky pojednaný pavilon psychiatrie se vstupním rizalitem s atikou evokoval dvorské paláce a byl zasazen do centra odpočinkové parkové plochy. Léčebný areál byl postupně doplňován dalšími provozy. V sedmdesátých letech 20. století bylo potřeba zřídit také lůžkové zázemí JIP pro pacienty s akutními, život ohrožujícími diagnózami. Projekt samostatného pavilonu umístěného na samý okraj nemocničního okrsku podél ulice Húskova zpracoval Karel Volavý, vyučený kameník, sochař a zároveň absolvent brněnské fakulty architektury a pozemního stavitelství, který se ve své architektonické práci koncentroval zejména na typologii zdravotnických zařízení (poliklinika pro Slovnaft v Bratislavě, II. patologicko-anatomický ústav Dětské nemocnice v Černých Polích v Brně, zdravotnické středisko v Adamově).
Lůžkové oddělení JIP zformoval architekt Volavý do podoby historizující dvoupodlažní stavby, která svým obdélným půdorysem s vystupujícími rizality na obou koncích vytváří zjednodušený pozitivní otisk protilehlého ústředního pavilonu. Tři nenápadné zasunuté vstupy do budovy pravidelně rozmístěné v přízemí jsou přístupné z parku; zadní vchod směrem do Húskovy ulice se nachází v představeném schodišťovém válci ve středu objektu, jenž je zakončen kupolí. Architektonický výraz pavilonu utvářejí hladké omítané fasády prolamované jednoduchými, v patře velmi úzkými okny kombinovanými s kulatými okénky či dvojicí obloukových oken s geometricky zdobenými parapetními výplněmi. Mírně těžkopádná hmota stavby spolu s historizujícím architektonickým dekorem v čele s drobným centrálním stupňovým štítem představuje protipól vzdušného, bruselským stylem ovlivněného pavilonu psychiatrické péče od architekta Zdeňka Kříže, který byl o desetiletí dříve otevřen v areálu bohunické nemocnice.
Pavilon JIP v Černovicích je dochován ve víceméně autentickém stavu, jeho okna a vstupní dveře však byly kompletně nahrazeny novými plastovými, které celkovému vzezření historizujícího objektu nijak neprospěly.

KE

Název
Lůžkový pavilon JIP pro Psychiatrickou léčebnu v Černovicích

Datace
1979

Architekt
Karel Volavý

Kód
D170

Typ
Zdravotnické zařízení, lázně

Adresa
Húskova 1123/2, (Černovice), Brno, Černovice

MHD
Psychiatrická nemocnice (BUS 49, 47)

GPS
49°11'04.9"N 16°38'14.5"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Další objekty architekta