Rodinný dům

C034

Meziválečný rozvoj brněnské Masarykovy čtvrti se odehrával do velké míry pod urbanistickým dohledem architekta Jindřicha Kumpošta. Z pozice městského architekta se ve 20. letech podílel na koncepci Vaňkova náměstí na Žlutém kopci a dalších nedalekých obytných i rodinných domů družstva Na vyhlídce. V polovině 30. let, kdy se stavební rozvoj odvíjel v západní části čtvrti v blízkosti Wilsonova lesa, byl osloven Obecně prospěšným a bytovým družstvem zaměstnanců Hypoteční a zemědělské banky moravské, aby vytvořil zastavovací plán rodinných domů - tzv. kolonii Pod vodojemem.
Urbanistická koncepce kolonie je určována svažitým terénem a ulice jsou logicky vedeny po vrstevnicích. Jednotlivé domy v ulicích Rezkova a Kaplanova vznikly podle návrhů architektů Evžena Škardy, Františka Kalivody, Jiřího Krohy, Mojmíra Kyselky, Jaroslava Grunta a Jindřicha Kumpošta. Jedná se většinou o rodinné dvojdomy určené již při jejich stavbě pro konkrétní objednavatele.

Název
Rodinný dům

Datace
1938 – 1941

Architekt
Evžen Škarda

Stezka
Masarykova čtvrť 1918–1945

Kód
C034

Typ
Rodinný dům, vila

Adresa
Rezkova 428/27, (Stránice), Brno, Střed

MHD
Barvičova (TROL 35,39)
Marie Pujmanové (TROL 38)


GPS
49°12'0.553"N, 16°34'28.219"E

Památková ochrana
Rodinný dům, ze souboru rodinných domů (Rezkova 28-43,45,47,49,51, Kaplanova 1-3,5,7,9,11), z toho jen průčelí, je nemovitou památkou s číslem rejstříku ÚSKP: 48200/7-7515

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Jindřich Kumpošt 1891-1968, Brno 2006
Petr Pelčák, Ivan Wahla, Generace 1901-1910. První absolventi české školy architektury v Brně 1925-1940, Brno 2000