Přístavba policejního ředitelství

C111

V první polovině 20. let bylo potřeba najít a vybudovat sídla mnoha nově vzniklých či modernizovaných institucí mladého Československa. Výstavbu a adaptaci budov pro tyto potřeby zajišťovala v Brně Zemská správa politická, která zaštítila i výstavbu nového policejního ředitelství v ulici Orlí. Návrh budovy, jejíž kompaktní fasáda skrývá značně složitý provoz, vypracovali úředníci kanceláře pro výstavbu, architekti Jaroslav Grunt a Josef Adolf Šálek, kteří se museli potýkat s dosti komplikovaným zadáním.
Na rohu dnešních ulic Orlí a Benešovy byly vybourány starší domy tvořící souvislý blok, z něhož je zachován bývalý obchodní dům Ripka od architektů Prokopa a Augenera z roku 1887 orientovaný do ulice Benešovy. Nová šestipodlažní budova ředitelství na něj komunikačně navazuje a uzavírá křivkou průčelí celý blok do ulice Novobranské. Za hladkou již puristicky pojatou fasádou se skrývají tři dvoutraktová křídla na půdorysu ve tvaru písmene A se dvěma vnitřními dvory. Dvěma hlavními vchody umístěnými symetricky v nároží se vstupuje do schodišťového foyer se sloupy obloženými mramorem, kde se nacházejí vstupy do navazujících křídel. Ty obsahovaly místnosti ohlašovacího úřadu, pasové oddělení, cely předběžného zadržení, tiskové oddělení, spisovny, kanceláře úředníků, kasárna, pracovny náměstka a další policejní úřadovny. Fasáda domu je tradičně dělena vysokým kamenným soklem, jehož nárožní pilíře vyvažují horizontální linie okenních řad. Jediným plastickým prvkem fasády byly dnes již nedochované dva podélné státní znaky od sochaře Josefa Kubíčka, které byly umístěny u vchodů.

PH

Název
Přístavba policejního ředitelství

Datace
1924 – 1927

Architekti/ky
Jaroslav Grunt, Josef Šálek

Stezka
Centrum 1918–1945

Kód
C111

Typ
Administrativní budova, polyfunkční dům

Adresa
Orlí 655/30, Novobranská 655/7 , (Město Brno), Brno, Střed

MHD
Malinovského náměstí (TRAM 2, 4, 10)
Malinovského náměstí (TRAM 1)
Malinovského náměstí (BUS 67)
Koliště (BUS 82)


GPS
49°11'39.56"N, 16°36'48.349"E

Památková ochrana
Kulturní památka

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Jaroslav Grunt. 1893–1988, Brno 2010
Jan Kozdas, Architekt Jaroslav Grunt, Brno 1977
Rostislav Švácha, Jaroslav Grunt – 90, Výtvarná kultura, 1983, s. 63


Prameny
https://pamatkovykatalog.cz/policejni-reditelstvi-18443274