Jaroslav Grunt

Architekt/ka

Architekt, urbanista, malíř a scénograf Jaroslav Grunt se narodil 23. ledna 1893 v Blatci u Olomouce. V letech 1912–19 studoval na pražské technice pod vedením J. Kříženeckého, Ant. Čenského, A. Balšánka, J. Fanty a J. Kouly. Roku 1915 byl odveden k zeměbrannému pluku č. 23 v Olomouci a ke 3. železničnímu pluku v Korneuburgu u Vídně. Po skončení první světové války složil druhou státní zkoušku z odboru pozemního stavitelství a od roku 1920 byl zaměstnán v kanceláři pro výstavbu Masarykovy univerzity v Brně, později v oddělení pozemních staveb státní stavební služby při Zemské politické správě v Brně (přístavba policejního ředitelství, Orlí 30, s J. Šálkem).
Jeho architektonické tvarosloví se od poválečného obloučkového stylu vyvinulo přes purismus k oproštěným formám funkcionalismu. Z jeho vlastní projekční činnosti vynikl rodinný dům v kolonii Nový dům (Šmejkalova 144–148) z roku 1928, vila v Tůmově ulici č. 36 v Brně, již neexistující lávka přes řeku Svratku nebo Masarykova živnostenská škola v Hodoníně. V letech 1929–31 vytvořil několik scénických návrhů k brněnským představením režiséra Jindřicha Honzla. Od roku 1929 působil v regulačním oddělení městského stavebního úřadu, kde se podílel se na urbanistické koncepci města Brna.

Roku 1945 byl dekretem Národního výboru zemského hlavního města Brna jmenován městským vrchním technickým radou. V roce 1948 byl jmenován přednostou 1. plánovacího odboru technického úřadu Ústředního národního výboru Zemského hlavního města Brna. Čtyři měsíce působil také jako externí učitel na brněnské Fakultě architektury VUT (katedra urbanismu II). V roce 1954 byl jmenován vedoucím územního plánování odboru výstavby Městského národního výboru v Brně. V roce 1958 odešel do penze a věnoval se již jen malbě. Jaroslav Grunt zemřel 16. března 1988 v Brně.

PH

Architekt/ka
Jaroslav Grunt

Datum narození
23.1.1893 Blatec

Datum úmrtí
16.3.1988 Brno

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Jaroslav Grunt. 1893–1988, Brno 2010