Kavárna Opera

C112

Dnes již neexistující kavárna Opera na rohu Kobližné a Divadelní ulice z roku 1930 byla vedle kavárny Savoy dalším Kumpoštovým mimořádným architektonickým počinem. Modernizaci předcházejícího Café Stadt-Theater kavárníka Augustina Jägera iniciovala jeho ovdovělá manželka Anna Jägerová.
Stejně jako u kavárny Savoy i zde byl díky odstranění nosných zdí a použití ocelové a železobetonové konstrukce uvolněn prostor přízemí. Další místnosti vznikly přístavbou dvoupodlažního křídla do vnitrobloku, kde se nacházela i suterénní herna. Hlavní vchod s otočnými dveřmi byl umístěn zcela na kraji parcely z ulice Kobližné. Interiér kavárny se rozprostíral do několika výškových úrovní propojených krátkými vyrovnávacími schodišti, čímž vznikly zajímavé průhledy mezi jednotlivými částmi. Vnitřní vybavení bylo pojato střídměji než luxusní kavárna Savoy a více tak odpovídalo estetice funkcionalismu. V tomto duchu bylo použito prefabrikované ocelové vyplétané zábradlí v mezipatře a čtvercové luxfery v podhledu patrové přístavby.
Z původního interiéru ani upraveného venkovního parteru se nedochovalo téměř nic. Po roce 1989 vznikl v prostoru kavárny autosalon, od roku 1997 zde sídlí banka. Pro její potřeby byly interiér a fasáda přízemí přebudovány v pseudohistorizujícím duchu. Velké prostory byly rozděleny příčkami a konstrukční prvky zakryty podhledy. Ocelové sloupy patrné na dobových fotografiích jsou nyní obloženy zrcadly. O použité železné konstrukci dnes svědčí pouze konzoly podpírající nárožní arkýř v exteriéru prvního patra. Fasáda přízemí získala opět historizující bosáž, po pokrokovém architektonickém řešení Jindřicha Kumpošta tak již nezbyla žádná stopa.

PH

Název
Kavárna Opera

Datace
1929 – 1930

Architekt
Jindřich Kumpošt

Stezka
Centrum 1918–1945

Kód
C112

Typ
Již neexistující objekt

Adresa
Kobližná 545/28, Divadelní 545/2 , (Město Brno), Brno, Střed

MHD
Malinovského náměstí (TRAM 1)
Malinovského náměstí (TRAM 2, 4, 11)


GPS
49.19513N, 16.61344E

Památková ochrana
Hotel Opera je nemovitá památka s číslem rejstříku ÚSKP: 39544/7-101.

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Jindřich Kumpošt 1891–1968, Brno 2006