Nájemní domy

C302

Těsné sousedství tří staveb v ulici Milady Horákové nabízí možnost srovnání tvorby tří brněnských židovských architektů, jejichž společným jmenovatelem je jednoduché až lapidární členění průčelí a minimalismus fasád patrný i přes jejich změněnou barevnost a nedávné polystyrenové zateplení. Dále na sebe všechny domy navazují výškou jednotlivých podlaží a společné mají i ustupující poslední patro se střešní terasou.
Roku 1937 oslovili bratři Arthur a Leo Pollákovi architekta Endreho Steinera, aby pro ně navrhl nájemní dům. Budova v ulici Milady Horákové č. 7 předcházela pozdějším sousedním domům od Jana Haase (č. 5) a Zikmunda Kerekese (č. 5a). Fasáda je zdobena červeným keramickým obkladem, ve kterém vynikají světlé kamenné okenní šambrány. Přízemí šestipatrového nájemního domu bylo vyhrazeno obchodním prostorám, původní elegantní minimalistické rámy výkladců se však nezachovaly. Zadní fasáda domu je členitější, uprostřed ji protíná prosklená vertikála osvětlující schodiště a na obou okrajích je lemována balkony. Na každém patře se nacházely vždy dva třípokojové byty, jejichž vybavení navrhl také Endre Steiner, a známe je díky fotografiím v časopise Forum, jehož byl Steiner spoluvydavatelem a redaktorem. Opakujícím se motivem dispozičních řešení bytů jsou tradiční velké centrální haly, odkud se vchází do jednotlivých pokojů.
Poslední známou brněnskou realizací architekta Zikmunda Kerekese před jeho odchodem z Brna na počátku druhé světové války je nájemní dům pro Arthura Katschera v ulici Milady Horákové č. 5a. Šestipatrový dům na úzké parcele má totožné rozvržení pater jako vedlejší Steinerův dům. Průčelí je členěno dvěma liniemi oken, v levé části jsou francouzská okna se zábradlím, v pravé pak jednoduchá čtyřdílná okna korespondující s okny vedlejšího domu. V přízemí, které je obloženo světlým keramickým obkladem, se nacházejí po obou stranách vstupu dva menší obchodní prostory. Původní subtilní rámy výkladců již však byly nahrazeny novými.

LV, PH

Název
Nájemní domy

Datace
1937 – 1938

Architekti/ky
Jan Haas, Zikmund Kerekes, Endre Steiner

Stezka
Černá Pole 1918–1945

Kód
C302

Typ
Nájemní dům

Adresa
Milady Horákové 1952, 1953, 1954 / 5, 5a, 7, (Černá Pole), Brno, Sever

MHD
Náměstí 28. října (TRAM 3, 5, 9)
Náměstí 28. října (BUS 67)


GPS
49°12'1.567"N, 16°36'41.943"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Jan Sapák, Brněnští židovští architekti 1919–1939, Brno 2000