Marchova vila

C013

Na rohu ulic Lerchovy a Kampelíkovy byla roku 1923 podle návrhu Bohuslava Fuchse postavena vila pro spisovatele, novináře a politika Jaroslava Marchu. Tato třípodlažní stavba je podobně jako nedaleké Fuchsovy vily realizované pro družstvo Rodina dokladem architektova hledání vlastního výrazu. Geometrické členění fasády pomocí říms, parapetů a pilířů navazuje na pozdní fázi pražské kubistické architektury směřující k purismu, valbová střecha s vikýři a těžkopádná hmota stavby však odkazuje k historismu.

LV

Název
Marchova vila

Datace
1922 – 1923

Architekt
Bohuslav Fuchs

Stezka
Masarykova čtvrť 1918–1945

Kód
C013

Typ
Rodinný dům, vila

Adresa
Lerchova 265/29, (Stránice), Brno, Střed

MHD
Kampelíkova (TROL 35, 39)
Heinrichova (TRAM 4)


GPS
49°11'53.673"N, 16°35'1.752"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Rostislav Švácha, Bohuslav Fuchs, Domov, 1985, s. 4–7
Zdeněk Kudělka, Počátky architektonické tvorby Bohuslava Fuchse, Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity F 8, 1964