Vila manželů Petrákových

C037

V návrhu vily pro manžele Petrákovy z roku 1936 se Bohuslav Fuchs zřetelně hlásí k odkazu architekta Hanse Scharouna, jednoho z hlavních představitelů organických tendencí v architektuře. S jeho stavbami se mohl seznámit na výstavě Byt a dílna (Wohnung und Werkstatt) ve Vratislavi, kterou zde v roce 1929 uspořádal německý Werkbund. Scharounovým stavbám dominují křivky, nautické detaily a typické je pro něj i použití přírodních materiálů, což se projevilo ve Fuchsově návrhu vily situované ve svahu brněnských Pisárek.
Průčelí vily působí na první pohled nenápadně, z ulice se trojpodlažní stavba jeví jako jednoduchý kvádr členěný řadami horizontálních oken různých velikostí. Do hmoty stavby byl však v jižním nároží učiněn hluboký zářez, takže vznikl prostor pro visuté schodiště a segmentovou terasu, jejíž tvar kopíruje i střecha. Terasu a střechu podpírá železobetonový sloup, který dotváří dojem lehkosti z celé stavby, v západní hladké fasádě vystupuje válcovitá hmota točitého schodiště. Hojně užitá kruhová okna v exteriéru a interiéru stavby i na ohradní zdi pozemku zdůrazňují nautický charakter stavby. Společné obytné místnosti jsou vzhledem k nerovnému terénu umístěny proti zvyklostem do patra, ložnice se nachází v přízemí a v suterénu byl pak byt domovníka, služebné a hospodářské místnosti. Vila je dnes jednou z nejlépe dochovaných památek organického funkcionalismu v Brně.
 

LV

Název
Vila manželů Petrákových

Datace
1936

Architekt
Bohuslav Fuchs

Stezka
Masarykova čtvrť 1918–1945

Kód
C037

Typ
Rodinný dům, vila

Adresa
Marie Pujmanové 281/4, (Pisárky), Brno, Střed

MHD
Marie Pujmanové (TROL 38)
Soukopova (BUS 35, 39)
Pisárky (TRAM 1,2,3,5,6,8,9,10,12)


GPS
49°11'52.252"N, 16°34'14.103"E

Památková ochrana
Součást ochranné zóny

Literatura
Zdeněk Kudělka, Jindřich Chatrný (eds.), O Nové Brno. Brněnská architektura 1919-1939, Brno 2000
Jan Sedlák (ed.), Slavné vily Jihomoravského kraje, Praha 2007
Rostislav Švácha, Bohuslav Fuchs, Domov, 1985
Zdeněk Kudělka, Bohuslav Fuchs a Brno, Architektura ČSSR, 1965


Prameny
https://pamatkovykatalog.cz/vila-manzelu-petrakovych-14142987