Hasičská vzájemná pojišťovna

C121

První pojišťovna zaměřená ryze na českou klientelu mohla v Brně díky nepřízni německých úřadů vzniknout až v roce 1900. Roku 1907 se Hasičské pojišťovně podařilo zakoupit dům v dnešní Benešově ulici a proniknout tak do převážně německého centra Brna. Po roce 1918 se její sídlo rozšířilo i do dvou vedlejších objektů a na konci 20. let se pojišťovna rozhodla provést adaptaci celého bloku. Vypracování plánů svěřila architektovi Bohumíru Čermákovi, výsledná podoba však zcela nekoresponduje s jeho návrhy, autorství proto zůstává nejisté.
Z původně historizujících staveb bylo zachováno pouze obvodové zdivo. Pro potřeby pojišťovny byly přestavěny vnitřní prostory včetně nových schodišťových těles, jejichž umístění odpovídá dvěma vstupům z Benešovy ulice. Fasáda objektu byla zbavena historizujícího dekoru a v duchu reprezentativního poválečného neoklasicismu centralizována středovým rizalitem s vertikálami meziokenních polosloupů a štítem se znakem pojišťovny. Boční křídla jsou oproti tomu členěna horizontálními liniemi říms.
V nedávné době byla provedena kompletní rekonstrukce objektu včetně renovace fasád a nástavby posledního patra.

PH

Název
Hasičská vzájemná pojišťovna

Datace
1932

Architekt
Bohumír František Antonín Čermák

Stezka
Centrum 1918–1945

Kód
C121

Typ
Rekonstrukce, adaptace

Adresa
Benešova 628, 627, 626/12, 14, 16, (Město Brno), Brno, Střed

MHD
Hlavní nádraží (TRAM 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12)
Hlavní nádraží (BUS 76, TROL 31, 33)
Hlavní nádraží (TRAM 8, 9, 12, BUS 67)


GPS
49°11'35.098"N, 16°36'47.940"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Literatura
Rostislav Koryčánek, Česká architektura v německém Brně. Město jako ideální krajina nacionalismu, Brno 2003