Zemská úřadovna a nájemní byty Všeobecného penzijního ústavu

C259

V roce 1921 vypsal Všeobecný penzijní ústav architektonickou soutěž na novou administrativní budovu, která měla vzniknout jako součást nově se formujícího urbanistického souboru na rohu ulic Nerudovy a Kounicovy. První místo získal návrh královéhradeckého architekta Oldřicha Lisky, z neznámých důvodů byla ale nakonec zakázka svěřena architektu Jindřichu Kumpoštovi, který ve stejném roce vytvořil i projekt protější budovy Okresní nemocenské pokladny.
Oba návrhy byly určeny pro nárožní pozemek a jejich půdorys ve tvaru písmene A tvořený dvěma křídly a spojovacím koridorem se do značné míry shoduje. Shodné je, stejně jako u ostatních Kumpoštových bytových domů z této doby, také umístění oblých hmot schodišť do vnitrobloku. Vstupní vestibul se u budovy penzijního ústavu nenachází přímo v nároží, ale v kratším křídle stavby v ulici Nerudově. Fasáda s výrazným horizontálním členěním průběžnými římsami se díky oblým plastickým motivům ještě více přibližuje estetice národního obloučkového slohu.
Stejně jako při stavbě protější nemocenské pokladny i zde došlo k využití možnosti státní dotace v rámci zákona o stavebním ruchu. Ve stavebním zadání bylo proto úřadovnám vyčleněno pouze přízemí, zbytek měl být podle požadavků zákona určen nájemním bytům. Podle přání stavebníka však byly bytové prostory koncipovány tak, aby se daly v případě potřeby lehce adaptovat na kanceláře.

PH

Název
Zemská úřadovna a nájemní byty Všeobecného penzijního ústavu

Datace
1921 – 1922

Architekt
Jindřich Kumpošt

Stezka
Veveří 1918–1945

Kód
C259

Typ
Administrativní budova, polyfunkční dům

Adresa
Kounicova 294/63, Nerudova 294/14 , (Veveří), Brno, Střed

MHD
Nerudova (TRAM 12)
Rybkova (TRAM 3, 10)
Konečného náměstí (TROL 25, 26)


GPS
49°12'23.496"N, 16°35'45.45"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Jindřich Kumpošt 1891–1968, Brno 2006
Rostislav Koryčánek, Česká architektura v německém Brně. Město jako ideální krajina nacionalismu, Brno 2003