Veletržní středisko

D132

V těsné blízkosti výškové správní budovy se nachází tzv. veletržní středisko, postavené na základě požadavku tehdejšího Ministerstva zahraničního obchodu, jehož cílem bylo zbudovat reprezentativní objekt sloužící představitelům ministerstva i zahraničním delegacím. Původně se počítalo také s ubytovacími kapacitami ve třetím nadzemním podlaží, pozdější plány ale ustoupily čistě administrativnímu charakteru stavby. Autory návrhu jsou bývalý hlavní architekt BVV Zdeněk Müller společně s Petrem Burianem a Věrou Borkovou, výsledný projekt zpracoval kolektiv Stavoprojektu Brno. Na řešení interiéru se Zdeněk Müller podílel s Josefem Macholánem.

Pro umístění budovy bylo vybráno místo bývalé restaurace na okraji jezírka za pavilony města Brna a země Moravy. Jezírko vzniklo těžbou štěrkopísku již pro stavbu Paláce průmyslu a obchodu, dnešního pavilonu A, a v důsledku vysoké hladiny podzemní vody v celém areálu výstaviště, rozkládajícím se v záplavové oblasti řeky Svratky. Na jihovýchodním okraji byla k zahajovací Výstavě soudobé kultury v Československu roku 1928 pro návštěvníky postavena restaurace s otevřenou terasou, jejímž autorem byl Vladimír Škára. Existovala nejspíše do roku 1957, kdy byla zbořena v souvislosti se stavbou přiléhající správní budovy. V roce 1954 byl na jednom z kratších břehů jezírka postaven dnes již také neexistující letní amfiteátr podle návrhu Františka Kalivody. Z roku 1979 existuje projekt zahradního architekta Květoslava Vlčka, zahrnující sadovou úpravu i rozčlenění ploch v okolí jezírka. Vzniká také specifické molo na jeho hladině. Zvolené lichoběžníkové útvary velmi dobře komunikují s architektonickým tvaroslovím hmoty střediska, jehož výstavba proběhla záhy, mezi lety 1983 a 1985. Realizována přitom byla pouze první etapa původní studie. Podnět ke stavbě přišel výjimečně z vně brněnského výstaviště a zakázka Ministerstva zahraničního obchodu tak mohla mít politické pozadí.

Třípodlažní budova střediska je výrazně horizontálně členěna, s ustupujícími terasami obíhajícími celou severozápadní čelní fasádu. Stěžejním použitým materiálem a zároveň estetickým prvkem je pohledový beton s efektem lití do bednění. Volný parter odkrývá mohutné pilíře zvedající druhé podlaží nad hladinu jezírka, kde se odrážejí dlouhé řady oken. Kancelářské prostory jsou umístěny až v horních dvou patrech kvůli již dříve existujícímu spojovacímu koridoru mezi správní budovou a pavilonem D, který zůstal v budově zachován. Dále bylo nutné se vypořádat s problémem spodní vody v základech, rozdílnou výškou terénu jezírka vzhledem k ploše výstaviště a okružní komunikací. Zadní strana budovy je více strohá a slouží jako vstup, přední část se se svými terasami volně ztrácí v poklidné oáze zeleně.

Dnes v budově sídlí ředitelství BVV a s touto změnou funkce prošel původní interiér v roce 1999 přestavbou a částečnou změnou dispozice podle návrhu Jaromíra Stříbrného. Celkově je však zachován původní stav budovy bez  zásadnějších stavebních zásahů.

                                                                                                                                    MK

Název
Veletržní středisko

Datace
1983 – 1985

Architekti/ky
Zdeněk Müller, Nadja Laštovica, Ivan Kubáček, Jaroslav Martinek, Jaromír Stříbrný, Josef Macholán, Petr Burian, Pavel Krásný

Stezka
Výstaviště Brno 1928–2018

Kód
D132

Typ
Administrativní budova, polyfunkční dům

Adresa
Výstaviště 405/1, (Pisárky), Brno, Střed

MHD
Výstaviště (TRAM 1)
Výstaviště, hlavní vstup (BUS 52, TROL 25,26,37)


GPS
49.187213, 16.585567