Experimentální domy na Křídlovické

D151

V Křídlovické ulici na Starém Brně vznikla experimentální výstavba, která měla otestovat možnosti a způsoby další bytové výstavby v Československu. V tzv. experimentu A (č. o. 70–76) – pětipodlažním objektu – měla být ověřena efektivita tradiční zděné konstrukce, v experimentu B (č. o. 78, 80) – jedenáctipodlažním bodovém domě – pak metoda odlévání betonu na místě stavby, kterou architekt Zounek uplatnil už v případě prototypu ve Vinařské ulici. Vedle technologických otázek měly být opět zkoumány prostorové dispozice bytů reagující na reálnou i ideologicky konstruovanou změnu životního stylu obyvatel, které se výrazně lišily od běžně uplatňovaných řešení. Kompozici a funkci celku doplňuje občanská vybavenost v podobě dvoupodlažního objektu jeslí (č. o. 68).
Pětipodlažní obytný dům o čtyřech sekcích s byty pro dvě až čtyři osoby využíval konstrukční systém příčných nosných zdí z tenkostěnných keramických tvárnic a stropních panelů s keramickými vložkami, čímž mělo být dosaženo výraznější variability dispozic a narušení čisté konstrukční zásady příčných nosných zdí. Použito zde bylo výhradně tradiční zdivo, místní materiály a lehká mechanizace, bez průmyslově vyráběných bytových jader. Řešení ovlivnila snaha o omezení ploch pro druhotné funkce, jako jsou úložné prostory nebo prostory pro hygienu, ve prospěch důsledného oddělování obývacích pokojů, ložnic a dětských pokojů. Ruční zdění tvárnic zvyšující realizační náročnost i náklady však rozhodlo o tom, že prototyp nenašel další uplatnění. Jedenáctipodlažní dům sestávající ze dvou sekcí s obvodovými stěnami ze zavěšených panelů z monolitického betonu měl pokusně ověřit uplatnění točitého schodiště umístěného spolu s jádrem a kuchyní uvnitř dispozice, podobě jako v prototypu ve Vinařské ulici.
Vedle nadšeného přijetí souvisejícího s masivní propagací experimentů v Křídlovické ulici se však objevily i kritické hlasy. Oba prototypy byly představeny veřejnosti prostřednictvím výstav vzorově zařízených prototypových bytů. Jejich návštěvníci měli možnost zapisovat své postřehy do návštěvní knihy, v níž byly negativně hodnoceny zejména omezené skladovací a druhotné prostory bytů, dispoziční řešení s průchodem na WC přes koupelnu a nedostatečná zvuková izolace. Podobné výhrady exaktně shrnuje také publikace Libuše Mackové vydaná Výzkumným ústavem výstavby a architektury analyzující z funkčně technického hlediska všech patnáct projektů první experimentální akce. Propagační potenciál výstavby v Křídlovické dokumentuje i instruktážní Film o Experimentu B natočený zaměstnanci Pozemních staveb, který měl být „promítán našim pracujícím, a dokonce uveden v Sovětském svazu“. Film zachycuje výrobu konstrukce z litého betonu na místě stavby či účast ministra stavebnictví Oldřicha Berana na slavnostním uvedení objektu do provozu. Prototyp zařízeného bytu z experimentu A byl prezentován na brněnském výstavišti ve formě makety v měřítku jedna ku jedné.
Právě bytové zařízení navržené architekty Mojmírem Požárem a Jaroslavem Šmídkem z Vývoje nábytkářského průmyslu v Brně tvořilo uživatelsky atraktivní součást obou experimentů. Byty byly vybaveny kombinací běžného sektorového nábytku řady U, Montisektoru a vývojového typu. Zařízení zahrnovalo konferenční stolky, sedací nábytek, skříňkové „obývací“ stěny, židle TON, vestavěné skříně a úložné prostory, které kromě několika druhů dřevěných dýh disponovaly i barevně atraktivním provedením pro dětské pokoje. Komplexní stylové vybavení dotvářela osvětlovací tělesa a podlahová krytina. Pozitivně byla přijímána i nápaditost a kvalita zařízení, jež vzbuzovalo zájem o samostatný nákup, který nebyl v běžné maloobchodní síti možný. Obdivného přijetí se dostalo také architektonickému řešení bodového domu rezonujícímu s tzv. bruselským stylem, který se rozšířil po úspěchu československého pavilonu na Světové výstavě Expo 58.

 
 

 

Název
Experimentální domy na Křídlovické

Datace
1958 – 1961

Architekti/ky
Miroslav Dufek, Miroslav Brabec, Radko Černý, František Zounek, M. Sláma

Stezka
Štýřice 1946–1989

Kód
D151

Typ
Nájemní dům

Adresa
Křídlovická 371, 372–375, 376, 380 / 68, 70–76, 78, 80, (Staré Brno), Brno, Střed

MHD
Křídlovická (TRAM 8, 10; BUS 60, 61)

GPS
49°11'01.9"N 16°36'22.2"E

Památková ochrana
Součást ochranné zóny

Literatura
Jaromír Houdek, Naše experimentální stavby bytů v Brně, Pozemstav buduje, 1960
Jaromír Houdek, Naše experimentální bytové stavby, Pozemstav buduje, 1960
Jaromír Houdek, Měníme tvář Brna, Pozemstav buduje, 1960
Jaromír Houdek, Naše experimentální stavby bytů v Brně. Užijeme zkušeností ze stavby z litého betonu, Pozemstav buduje, 1960
Jaromír Houdek, Experimentálka roste, Pozemstav buduje, 1960
Blahoslav Váňa, Velký zájem o náš brněnský experiment, Pozemstav buduje, 1960
Bronislav Žáček, Na brněnském experimentu finišujeme!, Pozemstav buduje, 1960
Blahoslav Váňa, Montovatelné příčky na experimentu, Pozemstav buduje, 1960
Jaromír Houdek, Také experiment A dokončen, Pozemstav buduje, 1960
Bronislav Žáček, Experimentální výstavba bytových domů v Brně, Pozemní stavby , 1960
Karel Stroch, Pokusné stavby, prototypy, projekty a studie rozvíjející novou techniku, Architektura ČSSR , 1961
František Zounek, Pokusný dům v Brně, Československý architekt VI, Praha 1960, s. 3
Kolektiv autorů, Kuchyně z Experimentu A, Pozemstav buduje, 1961
Kolektiv autorů, Ministr výstavby na našem Experimentu, Pozemstav buduje IX, 1961
Kolektiv autorů, Film o našem experimentu B, Pozemstav buduje, 1961
Libuše Macková, Bydlení v experimentálních domech, Praha 1964


Prameny
Fotodokumentace uložená v Archivu města Brna (fond U 5 Sbírka fotografií 1850–2011) a v Muzeu města Brna (Oddělení dějin architektury a urbanismu)
https://pamatkovykatalog.cz/experimentalni-jedenactipodlazni-bytovy-dum-13889306