Gymnázium Vídeňská (dříve Koněvova)

D161

Kořeny starobrněnského gymnázia sahají do druhé poloviny 19. století, první vlastní budovy, která stála na Poříčí, se však dočkalo až v roce 1929, autorem návrhu byl architekt Jaroslav Syřiště. Poválečná doba s sebou přinesla novou školskou reformu, která se formálně dotkla i fungování gymnázia, transformovaného na tzv. jedenáctiletou střední školu, pro kterou byla v letech 1956–1957 vystavěna nová budova v ulici Vídeňská č. o. 47 dle projektu architekta Jaroslava Ledviny. V dobových periodikách se stala budova symbolem nového politického zřízení, které přispělo k demokratizaci vzdělání dostupného pro všechny sociální třídy. Tuto ideu navíc akcentovala poloha samotné stavby v bývalé dělnické čtvrti na Starém Brně.
Dvoupatrová budova školy s přilehlým parkově upraveným náměstíčkem navazovala na původní blokovou bytovou zástavbu v ulici Vídeňské. Oproti původnímu plánu byl však realizován pouze trakt s učebnami o kapacitě 27 tříd, s administrativním zázemím, velkorysou sborovnou a tělocvičnou. Druhá etapa výstavby, kdy měl být dobudován trakt s jídelnou a kuchyní, nebyla nakonec uskutečněna. Ve své době nabízelo gymnázium nadstandardní výuku v oblasti výpočetní techniky, učitelům a žákům byly k dispozici specializované učebny s počítači a školní rozhlasové studio.
Průčelí budovy je svými prvky charakteristické pro socialistický realismus, je členěno rastrem dvoudílných tabulových oken orámovaných profilovanými šambránami. Vstupní část je zdůrazněna rizalitem s přízemním portikem s balkonem, který je zakončen korunní římsou zdobenou reliéfem Jana Amose Komenského od brněnského sochaře Jiřího Marka. Hladká omítka fasády příjemně kontrastuje s rustikou dekorující přízemní část domu po celém jeho obvodu. V interiéru vstupní haly vyniká sgrafitová výzdoba od Jana Rajlicha.
Objekt je dochován do současnosti – až na některé interiérové úpravy – ve své původní podobě. Doufejme, že plánované zateplení obvodového pláště stavbě neubere na jejím autentickém výrazu dokládajícím jednu významnou etapu ve vývoji brněnské poválečné architektury.

LH

 

Název
Gymnázium Vídeňská (dříve Koněvova)

Datace
1956 – 1957

Architekt
Jaroslav Ledvina

Stezka
Štýřice 1946–1989

Kód
D161

Typ
Škola, internát

Adresa
Vídeňská 55/47, (Štýřice), Brno, Střed

MHD
Celní (TRAM 2, 5, 6)

GPS
49°10'51.9"N 16°35'44.7"E

Literatura
Iloš Crhonek, Školy Jihomoravského kraje 1945-1970, Brno 1971
Renata Vrabelová (ed.), Brno. Architektura / Architecture. 1945–1990, Brno 2009, s. 249


Prameny
Ročenky, http://www.gvid.cz/rocenky/, vyhledáno 28. 11. 2018.
Z historie naší školy, http://www.gvid.cz/o-skole/z-historie-nasi-skoly/, vyhledáno 28. 11. 2018.