Vila pro zaměstnance Báňské a hutní společnosti

C009

V Mahenově ulici vznikla v roce 1923 dvojvila pro zaměstnance Báňské a hutní společnosti, která po první světové válce přesunula svoje sídlo z Vídně do Brna. Stojí nedaleko ředitelské vily společnosti v Lerchově č. 14 a stejného objednavatele obou domů prozrazuje mohutný plot tvořený silnými kovovými pruty, vysoké renesanční komíny a výrazná korunní římsa se zubořezem. Autorem obou domů je vídeňský architekt Karl Lehrmann, který zde předvedl dvě odlišné stylové polohy své tvorby. Díky pravoúhlému půdorysu a absenci zdobných prvků na fasádě se tento dům řadí k puristickým projevům vídeňské moderny.
Dvoupodlažní stavba je tvořena dvěma zrcadlově umístěnými domy na půdorysu písmene L. V uliční fasádě jsou kolem středového rizalitu s úzkými roštovými okny symetricky umístěny oba hlavní vchody, zahradní fasáda tvoří polouzavřené nádvoří. Celkový dojem neoklasicistní monumentality vyvolává zejména korunní římsa se zubořezem, jinak je stavba takřka oproštěná od konkrétních stylových forem a dekoru. Pouze nad vchody jsou umístěny reliéfy ležících ženských postav.
Na konci dvacátých let již bylo jasné, že ideálnější podmínky pro sídlo generálního ředitelství nabízí hlavní město a domy společnosti byly prodány. V roce 1930 odkoupil jednu část vily (Mahenova 18) ředitel Agrární banky československé Arnold Anderle, druhou polovinu vily (Mahenova 16) zakoupil v roce 1930 od Báňské a hutní společnosti dr. Erwin Lohr. V roce 1951 došlo k její konfiskaci a správu převzala nejprve Královopolská strojírna v Brně a v roce 1954 Zdravotní správa Městského národního výboru v Brně.

PH

Název
Vila pro zaměstnance Báňské a hutní společnosti

Datace
1923

Architekt
Karl Lehrmann

Stezka
Masarykova čtvrť 1918–1945

Kód
C009

Typ
Rodinný dům, vila

Adresa
Mahenova 303, 364 / 16, 18, (Stránice), Brno, Střed

MHD
Vaňkovo náměstí (TROL 35, 38, 39; BUS 68)
Žlutý kopec (TROL 35, 38, 39)
Všetičkova (TRAM 4)


GPS
49°11'47.305"N, 16°35'6.468"E

Památková ochrana
Nemovitá kulturní památka

Literatura
Petra Hlaváčková, Architektonická tvorba Karla Lehrmanna, Brno 2007