Biskupské gymnázium

C027

V roce 1937 se Oskar Poříska společně s Miloslavem Kopřivou, zúčastnil vyzvané architektonické soutěže na návrh biskupského gymnázia s konviktem v Barvičově ulici. Byl jedním z pětice architektů, jež byli osloveni brněnským biskupstvím. Mezi projekty Klauda Madlmayera, Vladimíra Fischera a Miroslava Kopřivy byl vybrán Pořískův návrh a architekt byl vyzván, aby spolu s pražským architektem Janem Chomutovským vypracovali jeho finální podobu. Oskar Poříska touto svou prací plynule navázal na své dřívější projekty školních budov. V nich, stejně jako u biskupského gymnázia, čerpal inspiraci především z holandské moderní architektury. Bylo dbáno na umístění škol v co největší možné vzdálenosti od ruchu komunikací, v ideálním případě v parku či zahradě. Důraz byl kladen také na hygienické prostředí školních prostor, třídy byly vybaveny umyvadly. V projektech se počítalo s byty pro učitele a školníka.
Rozsáhlý komplex biskupského gymnázia se nachází na samém vrcholu jednoho z brněnských kopců a tvoří tak dominantu Brna od západu. V jeho bezprostředním okolí se rozprostírá Masarykova čtvrť a Wilsonův park. Jedná se o železobetonovou stavbu s půdorysem ve tvaru latinského kříže. Sestává z tří až čtyřpodlažních mohutných křídel hranolových objemů a je kryta nízkými valbovými střechami. Nejdelší křídlo, které směřuje k severozápadu, tvořilo konvikt s  chodbami dobře osvětlenými přirozeným světlem. Na druhou stranu, směrem k městu vybíhá kaple, dnešní prostorná aula. Je završená věží strukturovanou betonovými rámy, která však nikdy nebyla dokončena. Křídla jsou propojena v centrálním prostoru, tvořeným halou se schodištěm, jež představuje hlavní komunikační linku objektu. V exteriéru je tento prostor čitelný díky celoplošnému zasklení. Vnitřní dispozice je s výjimkou kaple důsledně dvoutraktová. Třídy jsou osvětleny typizovanými okny jdoucími na fasádě v těsném sledu za sebou. Vytváří tak členitý horizontální ráz exteriéru budovy. Dnes škola disponuje několika cvičebními sály a prostorem pro tělocvičnu, umístěnou v suterénu. Zde se rovněž nachází prostory pro školní jídelnu a technické zázemí. Byty pro profesorský sbor byly ve větší míře nahrazeny odbornými učebnami.
Stavba byla započata již v roce 1938. Slavnostního otevření se však dočkala, díky válečným událostem, až v roce 1947. Po nuceném uzavření školy komunistickým režimem v roce 1950, byla budova předána Vojenské škole Jana Žižky. Později byla do budovy umístěna Stavební fakulta VUT. Návrat k původnímu účelu komplexu proběhl až v roce 1991. Dnešní oficiální název instituce je Biskupské gymnázium Brno a zřizovatelem je, stejně jako tomu bylo na samém počátku vzniku, Biskupství brněnské.

 

Hana Chybíková (studentka Semináře dějin umění FF MU)

Název
Biskupské gymnázium

Datace
1939

Architekt
Oskar Poříska

Stezka
Masarykova čtvrť 1918–1945

Kód
C027

Typ
Škola, internát

Adresa
Barvičova 666/85, (Stránice), Brno, Střed

MHD
Barvičova (TROL 35, 39)
Náměstí Míru (TRAM 4)


GPS
49°12'7.81"N, 16°34'24.397"E

Památková ochrana
Dům není památkově chráněn. Přístupný po domluvě.

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Oskar Poříska 1897–1982, Brno 2011
Dušan Riedl, Architekt Ing. Oskar Poříska 1897–1982 (kat. výst.), Brno 1997