Pavilon Uměleckoprůmyslové školy v Praze

C166

Nemalým obohacením Výstavy soudobé kultury v roce 1928 byl i pavilon pražské Uměleckoprůmyslové školy od architekta Pavla Janáka. Ten pojal svůj úkol zcela originálně, neboť se rozhodl pro stavbu rodinného domu knihkupce a obchodníka s uměním, na kterém mohl prezentovat pokrokové pojetí individuálního bydlení i vytvořit prostor pro prezentaci uměleckých děl. Janák působil v této době na Uměleckoprůmyslové škole jako vedoucí ateliéru a po období dekorativního kubismu a obloučkového národního slohu se v jeho tvorbě již projevovaly myšlenky architektonické avantgardy.
Při projektování pavilonu byl pro Janáka prvotně důležitý nejen půdorys, ale také konstrukce stavby, která se projevila i na fasádě. Skelet tvořený přiznanými zděnými cihlovými sloupky a železnými I profily kontrastoval se světle omítnutým výplňovým zdivem. Hmota stavby byla odlehčena terasami v patrech a velkými tabulemi posuvných oken. Zvolené technické a materiálové řešení umožnilo zhotovit pavilon za pouhé tři měsíce. Do přízemí třípodlažní budovy bylo situováno knihkupectví a hlavní výstavní sál. Tam byla instalována expozice Uměleckoprůmyslové školy, která byla dobovou kritikou hodnocena velmi pozitivně. První a druhé patro s bytem knihkupce mělo být ukázkou moderního rodinného bydlení i prezentací interiérové tvorby žáků této školy.
Janákův pavilon je dodnes součástí výstaviště a jeho interiér byl upraven pro administrativní využití. Původní charakter stavby je však vinou jednolité vrstvy omítky a také propojení s vedlejším pavilonem AVU od Josefa Gočára zcela změněn.

PH

Název
Pavilon Uměleckoprůmyslové školy v Praze

Datace
1927 – 1928

Architekt
Pavel Janák

Stezka
Výstaviště 1918–1945

Kód
C166

Typ
Výstavní pavilon

Adresa
Výstaviště 405/1, (Pisárky), Brno, Střed

MHD
Výstaviště, hlavní vstup (TRAM 1)
Výstaviště - hlavní vstup (BUS 52; TROL 25, 26, 37)


GPS
49°11'20.610"N, 16°35'1.190"E

Památková ochrana
Výstaviště, areál BVV se zámkem (Bauerova rampa), je nemovitou památkou s číslem rejstříku ÚSKP: 47820/7-38.

Literatura
Zdeněk Müller, Brněnské výstaviště. Stavba století. Stavební vývoj 1928–2002, Brno 2002
Pavel Janák, Dům Umělecko-průmyslové školy na výstavě v Brně 1928, Styl, 1927, s. 167n