Nájemní domy

C252

V roce 1937 byla podle návrhu bratrů Kubových postavena skupina sedmi domů na nároží ulic Štefánikovy a Dřevařské. Jejich fasáda s režným obkladem dokládá odklon od bílé estetiky funkcionalismu a je typická pro architektonickou tvorbu konce 30. let. Kromě snadné údržby fasády zde architekti dosáhli i výrazového účinku kontrastu červených ploch s bíle obloženými vstupy, balkony a omítnutými okenními parapety. Zajímavým a opakujícím se prvkem ve tvorbě firmy V. a A. Kuba je motiv zkosení nároží v přízemí a posazení prvního patra na nárožní sloup.
Na konci 30. let se začaly ozývat hlasy řady architektů a teoretiků volající po návratu k přírodním materiálům, po omezení bílých ploch a po větším důrazu na emocionální stránku architektury. Bohužel druhá světová válka přerušila tento zajímavý vývoj směrem k propracovanému psychologickému působení a k novému, modernímu architektonickému výrazu.

PH

Název
Nájemní domy

Datace
1936 – 1937

Architekti/ky
Vilém Kuba, Alois Kuba stavitel

Stezka
Veveří 1918–1945

Kód
C252

Typ
Nájemní dům

Adresa
Dřevařská 846, 851–854 / 2–10, Štefánikova 846–848 / 19, 19a, 19b , (Veveří), Brno, Střed

MHD
Hrnčířská (TRAM 1, 6)
Zahradníkova (TROL 32)
Pionýrská (TROL 25, 26, 38, 39)


GPS
49°12'34.49"N, 16°36'10.105"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Václav Dvořák, Vilém a Alois Kuba. Brněnští stavitelé 30. let, Brno 2002