Vlastní vila Aloise Kuby

C290

Stavební činnost bratrů Kubových velkou měrou přispěla k rozvoji meziválečného Brna. Díky podnikatelským aktivitám Aloise a projekční činnosti Viléma bylo postaveno několik set rodinných a nájemních domů vyznačujících se propracovaným architektonickým i ekonomickým konceptem. Vlastní vila Aloise Kuby je v kontextu Vilémovy tvorby něčím zcela výjimečným. Nejen díky velkorysému pojetí a objemu vynaložených prostředků, ale také z hlediska architektonických kvalit týkajících se hlavně začlenění stavby do terénu zahrady a řady originálních detailů.
Dvoupatrová vila stojí na svažitém pozemku, který původně tvořila rozlehlá zahrada. Hlavní vchod je pod úrovní terénu a vedou k němu široká schodiště. Výrazná křivka dalšího schodiště se klene nad tímto vstupním nádvořím a spojuje dům s terasou na střeše garáží. V přízemí domu se nacházel byt správce a pokoje služek. Schodiště ve vstupní hale vede do haly v patře, kterou prosvětluje oblá prosklená stěna zimní zahrady. Zde se nachází obývací pokoj a kuchyň. Ložnice, šatna a lázeň jsou umístěny v posledním podlaží s další krytou terasou. Rozsáhlý suterén skrýval technické zázemí včetně rozvodny ústředního topení a protiletecký úkryt. Vedle technické vybavenosti domu překvapí i některé dynamické architektonické prvky, jako je stropní zářez portálu schodiště v přízemí nebo výrazně přetažená korunní římsa. Interiér domu byl vybaven nábytkem vyrobeným brněnskými UP závody podle návrhu bratrů Kubových.
Stavitel Alois Kuba byl po krátkém zatčení gestapem v roce 1943 nucen vilu prodat brněnské Němce Edith Piesch a během jednoho měsíce se vystěhovat do svého bytu na Kotlářské ulici. (Krátce na to si pořídil jiný dům v ulici Barvičově od architekta Mojmíra Kyselky.) Po válce byla vila zkonfiskována a sloužila lékařským účelům. Od roku 1957 v ní byly zřízeny jesle, které o dvacet let později vystřídalo sídlo Státní bezpečnosti. Po revoluci přešel dům do správy města Brna. Značně zchátralá vila byla v nedávné době navíc zcela znehodnocena stavbou rychlostní komunikace v její bezprostřední blízkosti. Teprve v roce 2009 se na popud odborné veřejnosti stala kulturní památkou. V současnosti se zde nachází Dům dětí a mládeže.

PH

Název
Vlastní vila Aloise Kuby

Datace
1936

Architekti/ky
Alois Kuba stavitel, Vilém Kuba

Stezka
Královo Pole

Kód
C290

Typ
Rodinný dům, vila

Adresa
Gromešova 51/1, (Řečkovice), Brno, Řečkovice a Mokrá Hora

MHD
Kronova (BUS 42,60,70)
Řečkovice, nádraží (BUS 65)


GPS
49°15'6.606"N, 16°35'19.768"E

Památková ochrana
Kulturní památka

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Václav Dvořák, Vilém a Alois Kuba. Brněnští stavitelé 30. let, Brno 2002
Jan Sedlák (ed.), Slavné brněnské vily, Praha 2006
Olga Ondrová, Vlastní vila moderního architekta. Rodinný dům Aloise Kuby, Masarykova univerzita Brno 2006


Prameny
https://pamatkovykatalog.cz/vila-aloise-kuby-se-zahradou-15846823