Nájemní domy

C346

Stavební činnost firmy Aloise Kuby a Václava Dvořáka se v 30. letech týkala hlavně nájemních domů. Směrem na sever od městského centra, v okolí ulice Kotlářské vznikly desítky nových staveb, které této části města vdechly nezaměnitelný velkoměstský ráz. Při výstavbě bylo firmou dbáno v první řadě na ekonomickou výnosnost takového podniku. Jelikož domy byly prodávány až po dokončení, musely splňovat i přísné estetické a materiálové požadavky, technickou vybavenost i racionální dispoziční a prostorová pravidla. To vše zajistil kvalitní architektonický návrh – investice, která se firmě stonásobně vyplatila. Ve firmě Dvořák a Kuba zastával funkci vedoucího architekta Aloisův bratr architekt Vilém Kuba.

V této lokalitě, na samém okraji tehdejšího Brna, se původně nacházely hlavně tovární komplexy. Ty byly stavebními podnikateli vykupovány (zejména na konci 30. let došlo k mohutnému rozprodávání židovského majetku) a na jejich místě rostly nové domovní bloky. Při jejich navrhování byla firmou Kuba a Dvořák dodržována řada ekonomických pravidel: Dům měl úzkou fasádu (kvůli co nejmenší velikosti využitého pozemku) a obsahoval různě velké byty. Velká poptávka byla po malých bytech, ekonomicky výhodnější ale byla stavba bytů o více pokojích, kde se vyrovnal poměr mezi stavebně levnou částí (pokoje) a finančně náročnější (kuchyně a sociální zařízení). Stavební firma postavila dům za velmi krátkou dobu (někdy i za pouhé tři měsíce) na vlastní náklady a teprve potom sháněla kupce. Ten získal k dispozici tzv. nabídkový list, kde byly uvedeny stavební náklady a vypočítán roční zisk z nájmu. Součástí byly i seznamy nájemníků s uvedením jejich zaměstnání, jako záruka včasného placení nájmu. Při nabízení domů potenciálním investorům hrály velkou roli estetické kvality stavby. Bylo dbáno na reprezentativní vybavení vstupních prostor zrcadly a opaxitovým obkladem a také na kvalitní provedení detailů zárubní, oken a dveří. Opaxit či šamotové obkladačky se často objevovaly i na fasádě, což znamenalo její jednodušší budoucí údržbu. Typickými prvky, podle kterých lze stavby firmy Kuba a Dvořák i dnes spolehlivě rozpoznat, jsou výrazně přečnívající kazetové korunní římsy, polygonální či pravoúhlé průběžné arkýře, opaxitové, šamotové či režné obklady fasád a pásová okna.

PH

Název
Nájemní domy

Datace
1930 – 1930

Architekti/ky
Václav Dvořák stavitel, Alois Kuba stavitel

Stezka
Východ 1918–1945

Kód
C346

Typ
Nájemní dům

Adresa
Šámalova 717, 718, 719 / 66, 68, 70, Krokova 613, 614 / 50a, 50b , (Zábrdovice), Brno, Židenice

MHD
Uzavřená (BUS 64)
Kuldova (TRAM 2, 3)


GPS
49°11'53.112"N, 16°37'57.54"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Václav Dvořák, Vilém a Alois Kuba. Brněnští stavitelé 30. let, Brno 2002