Mateřská škola a jesle Herčíkova

D076

Za minulého režimu sehrávala občanská vybavenost důležitou roli při tvorbě územních plánů všech střediskových soustav osídlení (obcí). Jejich výstavbou se měly zajistit každodenní potřeby obyvatel, jako bylo nakupování, odpočinek, sport, stravování, sociální a zdravotní služby, a zároveň se měla i zvyšovat životní úroveň – například rozšiřováním kapacity zařízení, která měla za úkol péči o děti všech věkových kategorií. Podle dobového průzkumu výstavba mateřských škol počátkem sedmdesátých let dvacátého století v Jihomoravském kraji mírně zaostávala za celorepublikovým průměrem. Proto také projektová kancelář Stavoprojekt Brno a její architekti navrhli několik školek a jeslí pro jednotlivá spádová území města.
Mezi nimi byla i mateřská škola s jeslemi pro 90, respektive 55 dětí v části Brno-Královo Pole od architekta Miroslava Dufka, realizovaná v roce 1976. Architekt ji pojal jako dvoupodlažní objekt s minimálním podsklepením, upraveným dle svažitosti terénu. Hlavní vstupy do přízemí a patra ze severu jsou odděleny, stejně jako vstup do kuchyně a její zásobování v suterénu s výtahem. Interiér prvního patra budovy je tvořen dvěma identickými částmi se dvěma schodišti a zcela totožným funkčním provozem. Spojovací chodby se schodišti plynule navazují na velké haly s šatnami v obou etážích. V jejich blízkosti je také umístěno sociální zařízení, kanceláře personálu a prostory určené pro hry, spánek a stravování 30 dětí v každé části. Po celé délce prvního patra architekt umístil podle návrhu lodžie se zábradlím pro snadnou a bezpečnou větratelnost místností. Přízemí je také rozděleno na dvě části, jedna kopíruje rozvržení prvního patra, ve druhé je umístěná kuchyně, výtah, dvoupokojový byt správce, ředitelna, umývárny a skladové prostory. Ty mají venkovní přístup pro možnost vynesení hraček a dalšího vybavení na zahradu. Budovu obklopuje vzrostlá zeleň, která navozuje dojem příjemného prostředí v rušném městě a zároveň brání pronikání hluku z ulice. Do velkorysého prostoru zahrady architekt umístil pískoviště s několika chodníky.
Projekt byl navržen jako celomontovaný skelet se skrytými průvlaky podle dobového značení systému KPO Brno. Základní a doplňkový modul stavby mají 600 × 720 cm a 600 × 480 cmObvodový plášť získal cihelnou vyzdívku z materiálu CDK a pro schodiště byla jako hlavní stavební materiál vybrána ocel. Podle architekta Dufka hlavní zásadou architektonického řešení bylo použití plných štítových zdí v kontrastu se zaskleným průčelím. Omítka štítů byla původně z hrubého brizolitu a parapety u vstupních částí fasády, stejně jako atiky na podélných stranách měly povrchy jemnozrnné. Bohužel toto střídání estetického účinku stavby bylo v nedávné době zakryto zateplením a novou omítkou zářivých barev. Zmizelo i keramické obložení na jižní straně budovy a původní okna byla nahrazena plastovými.

LK

Název
Mateřská škola a jesle Herčíkova

Datace
1970 – 1976

Architekt
Miroslav Dufek

Stezka
Královo Pole 1946-1989

Kód
D076

Typ
Škola, internát

Adresa
Herčíkova 2478/21, (Královo Pole), Brno, Královo Pole

MHD
ZŠ Herčíkova (BUS 70)
Tylova (TRAM 1, 2, 4, 8, 12)


GPS
49°13'50.0"N 16°35'10.0"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Kolektiv autorů, Typizovaný projekt mateřské školy s jeslemi pro 90 dětí, Brno 1973