Pavilon F

Pavilon F dokončený v roce 2003 byl po rekonstrukci pavilonu G a výstavbě pavilonu V dalším krokem na cestě k modernizaci brněnského výstaviště, započaté v 90. letech. Pro výstavbu pavilonu bylo zvoleno urbanisticky komplikované místo, kde se ortogonální systém navazující na hlavní osu výstaviště v ostrém úhlu setkává s třetí komunikační osou rovnoběžnou s ulicí Bauerovou a směřující k pavilonu Z. Nové výstavbě musel ustoupit starší pavilon F a menší pavilon firmy Škoda v jeho sousedství.
Za projektem pavilonu stál autorský tým ateliéru Rudiš+Rudiš, který se dříve úspěšně zhostil rekonstrukce pavilonu G. Jimi předložený koncept představuje výstavní halu, která rozměry a měřítkem koresponduje se sousedním pavilonem G, a na ni plynule navazující boční křídlo, jehož hmota je seříznutá pod ostrým úhlem v reakci na tvar pozemku vymezený kompoziční osou.
Nosná konstrukce je – stejně jako u ostatních hal ze stejného období – ocelová. Tvoří ji nosné sloupy rozmístěné po obvodu haly a velkorozponová střešní konstrukce, dimenzovaná na zavěšování exponátů a expozic. S výjimkou rozhraní hlavní haly a bočního křídla je vnitřní prostor pavilonu zcela volný, bez podpěr. Zajímavá je střešní krajina stavby, tvořená příčně orientovanými průběžnými pásovými světlíky, které propouštějí do interiéru přiměřené množství světla; jejich vertikálně umístěné skleněné plochy je však možné jednoduše zastínit žaluziemi a zabránit tak ve slunečných dnech přehřívání interiéru. Fasáda je částečně prosklená ve spodní části. Vizuálně ji sceluje předsazený plášť z jemně perforovaného plechu s charakteristickým motivem pruhů, který v dálkových pohledech působí jako pevná hmota, při pohledech zblízka však nebrání prostupu světla ani výhledům z pavilonu.
V interiéru výstavní haly se pohledově uplatňuje především vnitřní třípodlažní vestavba s administrativními a servisními provozy. Tento kancelářský trakt je volně obchozí a svou polohou vymezuje foyer pavilonu částečně oddělené od vlastní výstavní haly.

Název
Pavilon F

Datace
2003

Architekti/ky
Viktor Rudiš, Martin Rudiš

Stezka
Výstaviště Brno 1928–2018

Typ
Výstavní pavilon

Adresa
Výstaviště 405/1, (Pisárky), Brno, Střed

GPS
49.186269, 16.583859