Nájemní domy

C246

Stavební činnost firmy Václava Dvořáka a Aloise Kuby se ve 30. letech týkala hlavně nájemních domů. Směrem na sever od městského centra, v okolí Kotlářské ulice, vznikly desítky nových staveb, které této části města vdechly nezaměnitelný velkoměstský ráz. Při výstavbě firma dbala v první řadě na ekonomickou výnosnost takového podniku. Protože se domy prodávaly až po dokončení, musely splňovat i přísné estetické a materiálové požadavky, technickou vybavenost i racionální dispoziční a prostorová pravidla. To vše zajistil kvalitní architektonický návrh – investice, která se firmě mnohonásobně vyplatila. Ve firmě Dvořák a Kuba zastával funkci vedoucího architekta Aloisův bratr Vilém.
V této lokalitě, na samém okraji tehdejšího Brna, se původně nacházely hlavně tovární komplexy. Ty stavební podnikatelé vykupovali a na jejich místě stavěli nové domovní bloky. Stavitelé předpokládali budoucí rozvoj této části města a jeho napojení na nedaleké Královo Pole. Při navrhování nájemních domů dodržovala firma Dvořák a Kuba řadu ekonomických pravidel: Dům měl úzkou fasádu (kvůli co nejmenší velikosti využitého pozemku) a obsahoval různě velké byty. Velká poptávka byla po malých bytech, ekonomicky výhodnější ale byla stavba bytů o více pokojích, kde se vyrovnal poměr mezi stavebně levnou částí (pokoje) a finančně náročnější (kuchyně a sociální zařízení). Stavební firma postavila dům za velmi krátkou dobu (hrubou stavbu i za pouhé tři měsíce) na vlastní náklady, pronajala jednotlivé byty a teprve potom sháněla kupce. Zájemce měl k dispozici tzv. nabídkový list, v němž byly uvedeny stavební náklady a vypočítán roční zisk z nájmů. Součástí byly i seznamy nájemníků s uvedením jejich zaměstnání, jako záruka včasného placení nájmu.
Při nabízení domů potenciálním investorům hrály velkou roli estetické kvality stavby. Dbalo se na reprezentativní vybavení vstupních prostor zrcadly a opaxitovým obkladem a také na kvalitní provedení detailů zárubní, oken a dveří. Opaxit nebo šamotové obkladačky se často objevovaly i na fasádě, což znamenalo její jednodušší budoucí údržbu. Typickými prvky, podle kterých lze stavby firmy Dvořák a Kuba dodnes spolehlivě rozpoznat, jsou výrazně přečnívající kazetové korunní římsy, polygonální nebo pravoúhlé průběžné arkýře, opaxitové, šamotové nebo režné obklady fasád a pásová okna.

PH

Název
Nájemní domy

Datace
1932 – 1933

Architekti/ky
Alois Kuba stavitel, Václav Dvořák stavitel, Vilém Kuba

Stezka
Veveří 1918–1945

Kód
C246

Typ
Nájemní dům

Adresa
Kotlářská 664, 665 / 24, 26, Bayerova 581, 584, 587, 665 / 11–17 , (Veveří), Brno, Střed

MHD
Pionýrská (TRAM 1, 2, 4, 6, 8, 10)
Pionýrská (TROL 25, 26, 38, 39)
Zahradníkova (TROL 32)


GPS
49°12'24.843"N, 16°36'5.263"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Václav Dvořák, Vilém a Alois Kuba. Brněnští stavitelé 30. let, Brno 2002